Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00714
AutorDubrowski
Titel

Kerkonosze. (Ustęp z pamiętnika podróży)

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 233-40
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 714, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

1795-1875. Fragment z pamiętnika współczesnego / Suchodolski, J.
Listy z podróży / Kucharski
Z podróży na Pomorzu / Smólski, G.
Lazarica, ustęp z narodowych pieśni ser.
Ustęp z poszukiwań archeologicznych w Horodnicy / Przybysławski Wł.
Emancypantka. Kartki z pamiętnika, p. Marya Krzeczowska / Assenijeff Elza
Z pamiętnika pomocnika buchaltera, p. Gabryel Wędrychowski / Czechow Antoni