Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00710
Titel

Zamek w Brandeis

ErschienenMagazyn powszechny. Warszawa. 1835, I, 593
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56008?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 710, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zamek w Białie / F. M. S.
Zamek w Tokach / Dowosser, P.
Karlstein, zamek w Czechach / Lewartowski Wład.
Zamek w Kamieniec Podolskim
Międzybóż. Zamek w Międzybożu
Zamek orawski / Walery Eliasz
Zamek orawski / Henryk Ułaszyn