Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00706a
AutorAntoszka (Smiskowa)
Titel

Czechy i naród czeski. Część I. Opis Czech

OrtWarszawa 1904. "Książki dla wszystkich", 16°, s. 76, kop. 15
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 706, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czechy i naród czeski. Część II. Krótka historya Czech / Antoszka
Naród czeski, jego oświata i piśmiennictwo / Suchecki Henryk
Jedna ekspozycya słowiańska. I. Czeski naród na w., II. Magnaterya na wystawie
Działalność kobiet czeskich i ich udział w odrodzeniu Czech / Antoszka (Smiskowa)
Literackie listy z Czech. I. Ruch literacki czeski r. 1880. / Polabsky Arnoszt
Przeszłość Chorwatów. Część I. / Gajsler Justyn Feliks
Statut litewski. Część I. / Piekosiríski, F.