Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00705
AutorWindakiewiczowa Helena
Titel

Katalog pieśni polsko-morawskich. Zestawiła i w przypisy zaopatrzyła...

OrtKraków 1907, 8, s. 43
AnmerkungOdb. z t. X. Materyałów antr. i etnogr. Ak. Um.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 705, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wybór nowel, p. i przedmową zaopatrzyła Józefa Ancowa / Wazów Iwan
Zjazd pierwszy morawskich stow. kobiecych / Antoszka (Smiskowa)
Listy o rzeczach morawskich, pisane przez Czecha
Do Polski, Rosyi i Słowian. p. i przedm. zaopatrzył W. Koc. / Zaleśki Bron.
Stan oświaty w Morawie i Czechach od r. 906 do 1197. (Rzecz wyjęta i streszczona z dziejów morawskich Dr. Dudika) / Matejko Fr.
Wspomnienia z martwego domu (w katordze), p. i wstępem zaopatrzył dr. Józef Tretiak / Dostojewski Teodor
Na motywa i tłumaczenia morawskich pieśni ludowych. W zbiorku: Snopek z niw słowiańskich / Godziemba. (Węgliński L.)