Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00699
Titel

Ludowe pieśni czeskie ze zbioru Erbena, p. Ad. Maszewski

ErschienenBiblioteka warszawska 1866. IV, 102-3
AnmerkungTenże. Skrzydlate serce. Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1866, II, 230.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 699, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pieśni ludu w Czechach, ze zbioru Erbena
Pieśni czeskie, p. Ad. Gorczyński / Hanka Wacław
Pieśni czeskie, p. Ad. Gorczyński / Hanka Wacław
Pieśni styryjskie. (Ze zbioru Wraża)
Z Pieśni, p. Adam Maszewski / Macha Karol Hynek
Dumy i pieśni ruskie. Ze zbioru Maksymowicza / Siemieński
Pieśni górnołużyckich Serbów, ze zbioru Haupta i Smolera