Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00692
Titel

Dumy czeskie. (Turnieje, Zbichon, Wianek, Zazulka, Opuszczona, Skowronek), p. Lucyan Siemieński

OrtZiemowia 1834, s. 228-43
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 692, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kukułka, Opuszczona, p. J. B. W.
1. Hymn, (p. Br. Grabowski). 2. Umarła miłość. (p. L. S. K). 3. Poeta. (p. Nitowski). 4. Cztery zdroje, (p. Siemieński) / Preradović Piotr
Wyprawa Igora na Połowców, Początek pieśni o wyprawie Igora, p. Lucyan Siemieński
Opuszczona. Wiersz z ręk. król. w narzeczach słowiańskich
Z Rękopisu królodworskiego. 1. Zabój, Sławoj, Ludiek, p. Siemieński; 2. Wianek, p. Zaleski
Nieznane wiersze Augusta Cieszkowskiego i Lucyana Siemieńskiego (см). / Cieszkowski, A.
Nieznane wiersze Augusta Cieszkowskiego i Lucyana Siemieńskiego / Siemieński, L.