Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00685-6
AutorŁopaciński Hieronim
Titel

Dyalektyka czeska na wystawie

OrtWarszawa 1896. Odb. z t. V. Prac filolog, s. 299-302
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 685, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dyalektologia czeska na wystawie ludoznawczej w Pradze 1895 r. / Łopaciński H.
Przechadzka po wystawie / Cz. Pieniążek
Przechadzka po wystawie / G. Smólski
Przechadzka po wystawie / Syrenjusz
Łużyce na wystawie drezdeńskiej / Parczewska A.
Listy o wystawie czeskiej / Jelinek Edward
Dzień czeski na wystawie Chicagowskiej / Kłobukowski St.