Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00685-5
AutorKrezek Fr.
Titel

Oddział akademicki na ludoznawczej wystawie

ErschienenCzas. akad. 1895, nr. 11, s. 2-4. nr. 12, s. 2-4
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 685, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dyalektologia czeska na wystawie ludoznawczej w Pradze 1895 r. / Łopaciński H.
Szkolnictwo na czeskiej wystawie ludoznawczej w Pradze 1895 r. / Krczek Fr. Dr.
Drobiazgi ludoznawcze
Pierwsze pięciolecie Towarzystwa Ludoznawczego / Kalina, A.
Sobótka w Galicji. I. Zestawienie materjału, zebranego w r. 1897. staraniem Towarzystwa Ludoznawczego / Krček, F.
Pisanki w Galicji. III. Zestawienie materjału zebranego w r. 1897 staraniem Towarzystwa Ludoznawczego / Krček, F.
Ruch w rus. towarzystwach akademickich / Prysłopski Osyp