Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00685-1
AutorBadeni ks.
Titel

Wystawa etnograficzna w Pradze czeskiej w r. 1895.

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1895, III, 248-61
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 685, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wystawa etnograficzna w Pradze czeskiej w r. 1895. / Grabowski Br.
Wystawa etnograficzna w Pradze czeskiej w r. 1895. / Stan. Dobrzycki
Wystawa etnograficzna Pokucia w Kołomyi. (Odb. z Czasu) / Turkawski Marceli
Wystawa etnograficzna w Kołomyi / Gerstman Teofil
Statystyka ludności kaszubskiej. Z mapą etnograficzną / Ramułt, S.
Do Słowian ucztujących w Warszawie - Serbów, Słowieńców, Rusinów i Czechów, ciągnących na wystawę etnograficzną w Moskwie / Estreicher Karol
Stosunki etnograficzne na Spiżu / Krotoski Kaz.