Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00685-1
AutorBadeni ks.
Titel

Wystawa etnograficzna w Pradze czeskiej w r. 1895.

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1895, III, 248-61
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 685, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wystawa etnograficzna w Pradze czeskiej w r. 1895. / Grabowski Br.
Wystawa etnograficzna w Pradze czeskiej w r. 1895. / Stan. Dobrzycki
Szkolnictwo na czeskiej wystawie ludoznawczej w Pradze 1895 r. / Krczek Fr. Dr.
Wystawa haftów sł. w Pradze czeskiej / Cziszewski St.
Wystawa etnograficzna w Kołomyi / Gerstman Teofil
Listy z Czech. (Wystawa w Pradze czeskiej)
Między Słowianami. Zeszyt II. W Huculskich górach; Morawska Częstochowa; Katolicki zjazd w Bernie; Etnograficzna wystawa w Pradze; Dalmackim brzegiem.W czarnogórskiej stolicy; Łużyce / Badeni J. ks.