Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00683-6
AutorG. Smólski
Titel

Przechadzka po wystawie

ErschienenDziennik poznański 1891, nr. 115, 116, 117, 120, 122,123, 133, 136, 138
AnmerkungTenże. Nowa Reforma. Kraków 1891, nr. 111-113, 117, 120, 125, 126, 128, 130, 133.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 683, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przechadzka po wystawie / Cz. Pieniążek
Przechadzka po wystawie / Syrenjusz
Śladem Słowian (Z podróży po Górnej Austryi, po ziemi solnogrodzkiej - Insbruck, Berno Szwajcarskie) / Smólski G.
Dyalektyka czeska na wystawie / Łopaciński Hieronim
Łużyce na wystawie drezdeńskiej / Parczewska A.
Listy o wystawie czeskiej / Jelinek Edward
Dzień czeski na wystawie Chicagowskiej / Kłobukowski St.