Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00683-5
AutorSyrenjusz
Titel

Przechadzka po wystawie

ErschienenWędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1891, s. 303, 330, 342, 365, 401, 438, 485
AnmerkungZob. nr. 922.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/378
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 683, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przechadzka po wystawie / Cz. Pieniążek
Przechadzka po wystawie / G. Smólski
Dyalektyka czeska na wystawie / Łopaciński Hieronim
Łużyce na wystawie drezdeńskiej / Parczewska A.
Listy o wystawie czeskiej / Jelinek Edward
Dzień czeski na wystawie Chicagowskiej / Kłobukowski St.
Oddział akademicki na ludoznawczej wystawie / Krezek Fr.