Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00682c
AutorPolivka Jerzy
Titel

Studya nad baśniami. Rec.

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1905, (XVI), 107-13
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 682, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studya nad ukraińską literaturą dzisiejszą / Sowiński L.
Obrazy i studya historyczne. (Рец.) / Dubiecki, M.
Studya nad historyą języka bułgskiego. Część I i II. / Kalina Ant.
Dwie powiastki w literaturze czeskiej w. XV. Rec. Br. Grabowski / Polivka Jerzy
Drobné przispevky literarně historieke. (O legendach czeskich). Rec. Jan Karłowicz / Polivka Jerzy
Studya nad nazwami rzek słowiańskich. I. Dorzecze Wisły / Rozwadowski, J.
Studya nad historyą prawa polskiego. I. 1-3. Wyd. pod red. O. Balzera. Рец. К. Kadlec / Balzer, О.