Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00680
Titel

Stół królewny, oraz podanie Krzesomysl, p. Brodziński

ErschienenPisma. Poz. 1872, I, 375-83
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 680, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List Brodzińskiego do redaktora Dziennika warsz. (O poezyi lud. słow.)
Pieśni słowackie, p. Brodziński
Brodziński i Czelakowski / Jelinek Ed.
Pieśni ruskie i małoruskie: Oddalona, Rozpaczająca, O mnie dziewczynie, Sierota, Zgon komara. Pisma Brodzińskiego / Brodziński