Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00676
Titel

Czesi na Wołyniu. Wykaz Czechów sprawosławionych w ciągu lat 1888-1890, fol., k. 1.

AnmerkungToż. Wiśniewski A. Czesi na Wołyniu. Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1889, s. 352, 364, 412.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 676, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje Serbów w ciągu ostatnich lat 30-tu.
Zapiski parlatnentarne Wachnianyna z lat 1890-1894. / bk
Trwanie życia w Janowie na zasadzie wykazu zmarłych w ciągu lat 110 (1785-1894). / Udziela, M.
Dwadzieścia pięć lat Rosyi w Polsce, 1863-1888. Odb. z Ekonomisty polskiego
Pokłosie (zbiór prac ogłoszonych w obcych językach w ciągu lat 1869-1871 o etnologii ludów słowiańskich / Callier Edmund
Literatura rusińska w r. 1888. / Taras
Czesi w Warszawie