Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00672-1
AutorJirasek Alojzy
Titel

Chodowie. Obraz historyczny, przeł. Marya Wysłouchowa

OrtWarszawa 1902, s. 315, kop. 80
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 672, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Raj świata, obraz dziejowy, p. dr. Franciszek Krczek / Jirasek Alojzy
Obrazki z gór, p. Marya Wysłouchowa / Świetla Karolina. (Mużakowa Joanna)
Historyczny obraz Odessy według P. Skałkowskiego / M. Grabowski
Słowiańszczyzna zachodnia. (Obraz historyczny z XII w.)
Mindowe, król litewski. Obraz historyczny w 5 aktach / Słowacki, J.
Pospiszilówna Marya
Pospiszilówna Marya