Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00660
Titel

Morawska dziewica

ErschienenBiesiada literacka 1878, I, 24-6
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/91392
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 660, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pyszna dziewica / N(akęski) Ad. N.
Wołoska dziewica / Bielowski Aug.
Dziewica zamku na Spiżu / O. S.
Łzy skryte, p. J. Morawska / Krasnohorska Eliza
Szczygiełek swatem, narodowa powiastka morawska, p. A. Borkowska
Joanna d’Arc, dziewica orleańska, p. S. Stawczański / Dragomanów Mychajło
Między Słowianami. Zeszyt II. W Huculskich górach; Morawska Częstochowa; Katolicki zjazd w Bernie; Etnograficzna wystawa w Pradze; Dalmackim brzegiem.W czarnogórskiej stolicy; Łużyce / Badeni J. ks.