Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00658
AutorNowakowski F.
Titel

Chłopi czescy z okolic Pilzna

ErschienenTygodnik illustrowany 1860, II, 543
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 658, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z Pragi i Pilzna 13 lut. 1905. / Grabowski Tad. St.
Opowiadania ludowe z okolic Andrychowa / Gonet, S.
Włościanie z okolic miasteczka Koszowatej na Ukrainie / Młodecki Józ.
Zwyczaje ludu z okolic Tykocina i Bielska / Gloger Zyg.
Bracia czescy w dawnej Polsce
Jak się zbogacają włościanie czescy / Malinowski M.
Pieśni obrzędowe ludu ruskiego z okolic Pińska / Bykowski P.