Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00656
Titel

Wesele wiejskie w Czechach

ErschienenTyg. pol. 1820, II, 247-256
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 656, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wesele wiejskie u Serbkie według dra Mikołaja Petrowicza. (Das Ausland 1867) / Dr. Eugeniusz Janota
Wesele w Rudzku (koło Mińska) / Czechowska H.
Wesele Hajkony
Wesele czarnogórskie / W. K.
Orzeszkowa w Czechach / Jelinek Ed.
Teatr w Czechach / Grabowski Br.
Wesele w Jabłonicy, nowela, p. Sędzisław