Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00655
AutorPolivka Jerzy
Titel

Folklorystyka czeska. (Przegląd bibliograficzny)

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1888, s. 563-83
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 655, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Folklorystyka chorwacko-serbska. (Przegląd histor.-bibliograficzny). Wstęp; Pieśni / Ciszewski St.
Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu. / Szafarzyk P. J.
Folklorystyka w Rosyi / Kasperowicz H.
Czas przyszły w języku starosłowieńskim / Polivka Jerzy
Dwie powiastki w literaturze czeskiej w. XV. Rec. Br. Grabowski / Polivka Jerzy
Drobné przispevky literarně historieke. (O legendach czeskich). Rec. Jan Karłowicz / Polivka Jerzy
Doktór wszystkowiedz, ze studyów powiastkowych p. J. Karłowicz / Polivka Jerzy