Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00653
AutorOstaszewski-Barański K. dr.
Titel

Z dorzecza Wełtawy

OrtLwów 1905, 8°, s. 208, kor. 3
Anmerkung(Pod wpływem zjazdu dziennikarzy słow. w Pilźnie zapoznaje z przeszłością i teraźniejszością Czechów). - Rec. W. Pr. Nowa Reforma. Kraków 1905, nr. 198.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 653, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z morawskiej ziemi (notatki) / Ostaszewski-Barański K. dr.
Z krainy stu wysp. / Ostaszewski-Barański K.
Z nad Drawy, Sawy i Soczy / Ostaszewski-Barański
Mohyła Soroka. Wyj. z Piukopy kazok / Ostaszewski Spirydon
Z Pragi / Krczek Fr. dr.
Z Pragi / Prusik B. dr.
Z Pragi, (o muzyce) / J. dr.