Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00652
AutorSzabłowski Teodor
Titel

Z ojczyzny pobratymców

OrtWarszawa 1902, 4, s. 99, z 47 ilustr. w tekście, rb. 2
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 652, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z ojczyzny pobratymców. (Czeska wieś) / Szabłowski Teodor
Z ojczyzny pobratymców. (Polacy na granicy Czech i Bawaryi) / Szabłowski T.
Stosunki Mickiewicza z Czechami / Szabłowski Teodor
Do krainy pobratymców / Sygietyński A.
Wśród Słowieńców. Szkice z życia uspołecznionych pobratymców / Szymański A. L.
Nadobne pobratymki nasze / Szabłowski Teodor
O literaturze polskiej (wyjątek z dziennika ros. »Syn Ojczyzny«)