Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00643
AutorMuka Ernest Karol
Titel

Szczątki języka połabskiego Wendów Lüneburskich

ErschienenMat. i prac. jęz. 1904, s. 313-569
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 643, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jana Parum Szulcego słownik języka połabskiego, wydał... / Kalina A.
Szczątki siczy zaporoskiej na tureczczyźnie
Szczątki pierwotnego światopoglądu w ruskich i polskich zagadkach ludowych / Franko Iwan
Bzut oka na szczątki historycznego grodu niegdyś zwanego Pleśnisko / Morawski Szczęsny
Ślady Wendów we Frankonii, materyały do poszukiwań nad słowiańsz. na zachodzie / Majewski
Gramatyka języka rosyjskiego / Kukolnik Nestor
Gramatyka języka ruskiego / Łoziński Józef