Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00638a
AutorKochanowski J.
Titel

Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem w świetle najnowszej historyografii niem.

OrtWarszawa 1901, 16°, s. 128, kop. 20
Anmerkung(Książki dla wszystkich, nr. 38, 39).
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 638, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Najnowszy zwrot w historyografii polskiej (1861-1886) / Kariejew M.
Przegląd historyografii rosyjskiej (1901 - 1904) / Nowodworski Witold
Z historyografii rosyjskiej Hetman Mazepa i jego »Piękna Helena«. / R. B. de Courtenay
Z historyografii rosyjskiej. (Materyały do stosunków polsko-rosyjskich r. 1863)
Stan i potrzeby historyografii polskiej w zakresie dziejów nowożytnych i najnowszych / Askenazy, S.
Historyografia polska przed krytyką rosyjska / Waliszewski Kaz.
Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem, w świetle najnowszej historjografii niemieckiej. (Książki dla wszystkich, 38, 39). / Kochanowski, J. K.