Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00638a
AutorKochanowski J.
Titel

Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem w świetle najnowszej historyografii niem.

OrtWarszawa 1901, 16°, s. 128, kop. 20
Anmerkung(Książki dla wszystkich, nr. 38, 39).
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 638, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem w świetle najnowszej historjografji niemieckiej. (Książki dla wszystkich). / Kochanowski, J. K.
Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem, w świetle najnowszej historjografii niemieckiej. (Książki dla wszystkich, 38, 39). / Kochanowski, J. K.
Początki dzisiejszej Rosyi w świetle najnowszej książki o Iwanie Groźnym / Wodzicka Teresa
Początki prasy ukraińskiej nad Dnieprem
Początki Słowian / Ossoliński J. M.
Początki kartografii w Polsce / Bujak, F.
Bułgarya w nowem świetle. (Tatiszczewa) / H.