Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00629
AutorKętrzyński Wojciech
Titel

O Słowianach mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą a czeską granicą

ErschienenRozpr. hist. fil. 1901, (XL), 1-142
AnmerkungToż w odb. z 7 kartami geogr. kor. 3; Rec. Światowid 1900, s. 159-64.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 629, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

О Słowianach mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i Czeską granicą / Kętrzyński, W.
Verba veritatis, czyli słowo Podolanina do moich współbraci Polaków, mieszkających w zach. gubern. (O stosunku Rosyan do Polski i naodwrót)
Co wiedzą о Słowianach pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz i Jordanes / Kętrzyński, W.
Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego mieszkającego po prawym brzegu Wisły. Część II / Udziela, S.
Uwagi o Słowianach
Słów kilka o kilku słowach (kilka rzutów o Słowianach) / Ź.
O Słowianach / Majewski Walenty