Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00627
AutorMaroński St.
Titel

Słowianie meklemburscy i walka stronnictwa niemieckiego przy wyborze biskupa (1191-1195)

ErschienenBiblioteka warszawska 1881, III, 22-48, 202-30
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 627, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wyspa słowiańska pośród niemieckiego morza / Marius
Sobór słowiański i najświeższe zdarzenia w Pradze, przeł. z niemieckiego W.(olański) F.(ranc.) / Malisz Józef
O poprawności języków słowiańskich od języków germańskich, a w szczególności o wyższości języka polskiego a następnie i rosyjskiego od języka niemieckiego / Forelle Mojżesz
Stronnictwa w Czechach wobec sprawy polskiej
Stronnictwa czeskie po wyborach / Wasilewski Leon
O stronnictwach czeskich / Langner J.
Nasze stronnictwa wobec wojny