Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00627
AutorMaroński St.
Titel

Słowianie meklemburscy i walka stronnictwa niemieckiego przy wyborze biskupa (1191-1195)

ErschienenBiblioteka warszawska 1881, III, 22-48, 202-30
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 627, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianie macedońscy / Zdziarski St.
Stronnictwa i programy / W-y
Przy spotkaniu / Turgieniew Iwan
Wyspa słowiańska pośród niemieckiego morza / Marius
Upadek stronnictwa staroczeskiego / Puffke Lipnicki E.
Uroczystość konsekracyjna biskupa morawskiego / Podolski Ed.
Słowianie