Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00626
Titel

Przeszłość słowiańska w Niemczech

ErschienenTygodnik illustrowany 1870, II, s. 99
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 626, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nauki przeszłości czeskiej
Przeszłość Chorwatów. Część I. / Gajsler Justyn Feliks
Przeszłość Słowian, p. Zmoiski / Popowicz Miłosz
Podziemna Rosya. Obrazki z przeszłości młodej Rosyi / Stiepniak S. M.
Prusy, Rosya - a Polska. (Kartka z przeszłości)
Lirnik i łobuz, jako typy przeszłości / Sarnecki Mikołaj
(pseud. Ćwik Walenty). Bukowina, wzmianka o jej przeszłości i zabytkach / Chołodecki Józ.