Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00622
Titel

Ślady słowiańszczyzny na wyspach duńskich

ErschienenRozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1856
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62426#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 622, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon
Do dziejów Słowiańszczyzny
Kilka słów naprzeciw wielkim partyom ojczyzny Słowiańszczyzny
Zaraza słowiańszczyzny w emigracji
Ze Słowiańszczyzny. Dod. / W. Czajewski
Prusacy i ich plany względem Rosyi, Polski i całej Słowiańszczyzny
Rosya a Polska wobec Słowiańszczyzny