Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00619
AutorMedyński
Titel

Słowianie w Niemczech. (z Szyra)

ErschienenPow. pam. 1835, II, 55-71
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 619, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianie w Niemczech, omówił K. Mokł. / Tetzner Fr.
Przeszłość słowiańska w Niemczech
Słowianie w Afryce / Rogalski Leon
Słowianie w Grecyi / Nowicki Franc.
Słowianie w Węgrzech / Zaborski W.
Bałtyckie Słowianie w badaniach początkowych z historyi powszechnej / Pietraszewski Balt.
Ślady po Wendach w dzisiejszych Niemczech, zwłaszcza zachodnich / E. Bogusławski