Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00617
AutorKołodziejczyk Edmund
Titel

Słowianofilstwo warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk.

ErschienenŚwiat słowiański 1909, II, 201-14
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 617, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Tom XXIV Zeszyt I.
O. b. Warszawskiem Towarzystwie Przyjaciół Nauk / Gomulicki, W.
Jan Amos Komenský. Przyczynki do jego działalności w Polsce (Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. XXV 1898). Рец. I. Kvačala / Danysz, A.
Bezpłodne słowianofilstwo / Ś(więtochowski) A.
Słowianofilstwo a handel / Koneczny Feliks
Słowiańszczyzna a słowianofilstwo
Słowianofilstwo bez ustępstw / Koneczny Feliks