Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00616
AutorWasilewski Leon
Titel

Nowy program. (Glos z Wielkopolski w Swiecie sł.)

ErschienenWiteź 1908, s. 313-6
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 616, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

W sąsiedztwie Rosyjskim. (Głos z Wielkopolski) / Morawski Franciszek
W Pilźnie i w świecie słowiańskim / Czajkowski K. Ks.
Słowiańska obrona Wielkopolski / Koneczny Feliks
Głos sumienia z Rosyi / Tarnowski Stan.
Kwestya polska w Rosyi, głos w dyskusyi z Rosyanami / Polak młody
Program słow. patryoty
Program słowiański Bakunina / Sm.