Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00611
AutorKoneczny Feliks
Titel

Słowiańska obrona Wielkopolski

ErschienenŚwiat słowiański 1908, I, 1-9
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 611, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nowy program. (Glos z Wielkopolski w Swiecie sł.) / Wasilewski Leon
Listy z półwyspu Bałkańskiego. (Odb. z Gońca wielkopolskiego) / Nabru Bron.
W sąsiedztwie Rosyjskim. (Głos z Wielkopolski) / Morawski Franciszek
Wielkopolskie nazwy polne zebrane zbiorowemi siłami, wydane staraniem redakcyi Dziennika Poznańskiego
Kilka słów odpowiedzi na rosyjeskie warunki pojednania z Polską, przez obywatela z Wielkopolski
Śpiewnik wielkopolski, zawierający pieśni narodowe, polonezy, kujawiaki, mazury, pieśni obyczajowe, miłośne, weselne, towarzyskie, akademickie, pasterskie, żydowskie, myśliwskie, dziadowskie, arje, duety, dumki, piosnki krotochwilne, oraz wyjątki z oper, operetek i wodewilów. Wydanie drugie, znacznie powiększone / Lassota, W.
Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w drugiej połowie XV w. / Friedberg