Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00606
Titel

Na początku trzeciego rocznika

ErschienenŚwiat słowiański 1907, I, s. 1-17
Anmerkung(Po krótkim wstępie podana jest charakterystyka obecnego stanu rzeczy w Słowiańszczyznę i naszego do tych spraw stosunku).
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 606, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Śledzenie początku narodów słowiańskich / Surowiecki Wawrzyniec
O początku glagolicy, przeł. Malinowski / Szafarzyk Paweł
O nazwisku Ukrainy i początku Kozaków
O początku przemysłu sukienniczego w Rosyi
Rozprawa o początku nazwy Rusi i Rusinów / Fr. S.
О początku glagolicy, prze kł. Malinowskiego / Szafarzyk P.
Car Sołowiej, bajka, p. Bolesław Andruszewicz. Odb. z rocznika liter. »Zdrowie III«. / Rudariski Stefan