Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00594
Titel

Klub slawiański

ErschienenDziennik poznański 1902, 1, nr. 64
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 594, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wyjątki z Dziennika naukowej podróży po krajach slawiańskich : l. Z Wrocławia, 10 stycznia 1826; 2. Z Pragi, 21 i 30 marca 1826 r. / Kucharski
Poezya ludu slawiańskiego. Podania o Lazarze. - Przygody Marka. (przekład z Revue encyclopedique)
Starożytności sławiańskie. Przeł. Βοńkowski. I-II / Szafarzyk P.
Iz istorii sławianskich pieredwiżenij (przesiedlania się). Rec. E. Bogusławski / Pogodin A.