Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00591
AutorSzabłowski Teodor
Titel

Stosunki Mickiewicza z Czechami

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1899, I, nr. 6, s. 9
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 591, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pamięci Mickiewicza, p. L. K.
Z dziejów dawnej Serbii (wyjęte z prelekcyj Mickiewicza)
Ślady wpływu Mickiewicza w poezyi Puszkina / Tretiak Józef
Wiersz napisany w Moskwie 1827 r. przez Rosyan do A. Mickiewicza przy oddaniu puharu. p. Aleks. Chodźko
Wiersz napisany w Moskwie 1827 r. przez Rosyan do A. Mickiewicza przy oddaniu puharu. p. Aleks. Chodźko
Rosyjskie wizerunki Mickiewicza / Leop. Meyet
Prasa rosyjska wobec pomnika Mickiewicza