Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00591
AutorSzabłowski Teodor
Titel

Stosunki Mickiewicza z Czechami

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1899, I, nr. 6, s. 9
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 591, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ugoda z Czechami
Polskie rachunki z Czechami
Z ojczyzny pobratymców / Szabłowski Teodor
Z ojczyzny pobratymców. (Czeska wieś) / Szabłowski Teodor
Stosunki handlowe z Bułgaryi / Grzegorzewski Jan
Do Niemna, przekład z Mickiewicza / Padura Tomasz
Z nieznanych autografów Adama Mickiewicza / Méyet. L.