Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00590
Titel

Na pamiątkę wiecu słowiańskiego, odbytego w Krakowie 12. grudnia 1897, (po polsku i po czesku)

OrtKraków (1898), 4°, s. 56, kor. 1.50
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 590, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Koncert Wojskiego, po polsku i czesku / Krasnohorska Eliszka
Dziady po czesku / Koneczny F.
Z podróży geologicznej po Rosyi, zapiski z VII międzynar. kongresu geologów, odbytego w Petersburgu w r. 1897. / Szajnocha Wlad.
Komeński nauczył się po polsku / Danysz A.
Oda: Urna (po rosyjsku i polsku) / Dierżawin Gabryel
Sposób nauczenia się po czesku w 18-stu lekcyach / Byczkowski Paweł
Nad Wisłą. (Wiersz po polsku nap.) / Jabłoński Bol. (Tupy Eug.)