Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00589
AutorLewicki Włodzimierz
Titel

Kilka myśli o idei słowiańskiej

OrtKraków 1898, 16°, s. 27, hal. 30
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 589, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rosya i Polacy na tle idei słowiańskiej
Kilka myśli o szkolnictwie ludowem w Czechach / Rink Antoni
Kilka myśli o początkowych dziejach Rosyi i Rusi.
O idei cyrillo-methodějské / Svozil J.
Z dziejów pierwszej doby idei słowiańskiej w naszym kraju
Korespondencya ze Lwowa (o potrzebie pogodzenia się z Rosyą w imię idei słowiańskiej) / N. P.
Myśli Herdera o Słowianach