Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00581
AutorZaleski J. B.
Titel

Widzenie Słowiańszczyzny. (Pomnik nowogrodzki, wiersz)

ErschienenDzieła pośmiertne 1891, I, 50
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 581, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zurba, wiersz ruski / Zaleski J. B.
Widzenie, fantazya / Turgieniew Iwan
Pod krajobrazem sybirskim. Wiersz / Zaleski, J.
Pomnik Agenora hr. Gołuchowskiego / Łoziński. B.
Pomnik nowogrodzki, peryodyczne wyjaśnienia projektu rządu moskiewskiego, aby uroczyście obchodzić 1000-tnią rocznicę założenia państwa moskiewskiego / Duchiński Franc.
Pomnik Husa w Pradze
Pomnik, p. Wiktor Gomulicki / Puszkin Aleksander