Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00578
Titel

Pamiętnik Towarzystwa literacko-słowiańskiego przy Uniwersytecie wrocławskim

OrtWrocław, 1886, 8 większa, s. 86
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 578, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Projekt założenia Towarzystwa słowiańskiego w Poznaniu
Ustawy Towarzystwa literacko-słowiańskiego w Wrocławiu
Odezwa młodzieży akadem.: Sobór słowiańskich studentów na grackim uniwersytecie do młodzieży polskiej
Jubileusz petersburskiego Towarzystwa słowiańskiego / J. St.
Słowiańska sprawa. Polska i prawa narodów, (odczyty miane w uniwersytecie Bolonii r. 1884), przekład z włoskiego / Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny)
Głos slawisty rosyjskiego o ruskiej nauce i ruskim uniwersytecie. (Florynskij)
Język narodowy w Uniwersytecie Krakowskim (w pięciowiekową rocznicę). / Brückner, A.