Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00578
Titel

Pamiętnik Towarzystwa literacko-słowiańskiego przy Uniwersytecie wrocławskim

OrtWrocław, 1886, 8 większa, s. 86
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 578, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ustawy Towarzystwa literacko-słowiańskiego w Wrocławiu
Jubileusz petersburskiego Towarzystwa słowiańskiego / J. St.
Projekt założenia Towarzystwa słowiańskiego w Poznaniu
Pamiętnik Murawiewu / Pawłowski
Polska i Moskwa, pamiętnik
Przy spotkaniu / Turgieniew Iwan
O pracach naukowych komisyi ustanowionej przy uniwersytecie św. Włodzimierza, dla opisania kijowskiego naukowego okręgu 1849-1853. / Padalica Tad.