Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00575
AutorBuszczyński Stefan, (S. Bezstronny)
Titel

Przestroga historyi, chronologiczny rys prześladowania Słowian od dawnych wieków do dni dzisiejszych, dla południowych Słowian i panslawistów

OrtLwów 1882, 8°, s. 129, kor. 2 40
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 575, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Okrucieństwa. Chronologiczny rys prześladowania potomków Słowian oddawnych wiekóważ do dni dzisiejszych, przestroga historyi dla Słowiańszczyzny. Wyd. im. Staszyca, XVIII i XIX. / Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny)
Poczet chronologiczny panujących w Rosyi od Ruryka I. do Piotra Wielkiego. (Wyjątek z dzieła pod tytułem: »Prawda ruska«), / Rakowiecki Ign.
Rys krótki chronologiczny historyi powszechnej, p. F. Zatorski
Wspomnienie z czasów prześladowania unitów na Podlasiu, np. Barwiński Alfr. / Koniuszewski Józef
Prześladowanie unii na Podlasiu / Tarnowski Stan.
O prześladowaniu kościoła unickiego według źródeł moskiewskich / Wernicki Aleks.
Z domu niewoli. IV. Prześladowanie unitów w Królestwie Polskiem / Smoleński Władysław