Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00574
Autor(Borkowski Leszek hr)
Titel

Sejm pierwszy słowiański we Lwowie 1865-1866, przez naocznego świadka

OrtLwów, 1884, 8°, s. 184, kor. 2
AnmerkungRec. Dod. Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1885, I, s. 386-9.
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 574, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wyjątek z opisu rzezi h. przez naocznego świadka
Wspomnienia naocznego świadka wojny bułgarsko-serbskiej / Piotrowski Antoni
Pierwsza ofiara M. Opowiadanie naocznego świadka / Wład. Czencza
Tunel więzienny w Kijowie z czasów 1863 przez naocznego świadka Z. O.
Opis powstania w Moskwie r. 1611 przeciw wojskom polskim, przez naocznego świadka, Głoskowskiego
Towarzystwo »Proświta« we Lwowie / Bohdan Ł.
Teatr ruski we Lwowie / Moraczewski Wacław