Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00572
AutorBełza Wł.
Titel

Czechom, w dniu otwarcia teatru narodowego w Pradze

ErschienenDziennik poznański 1883, nr. 264
Anmerkung(wiersz).
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 572, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy z Czech. (Charakter liter, czesk. Pierwsi sprawcy odrodzenia narodowego. Matice ludu, i t. p.) / Jelinek Edward
Listy czeskie. Rozdwojenie w łonie stronnictwa narodowego / Prawda
Rzut oka na stosunki wychowania narodowego na austryackiem Pobrzeżu / Battaglia Roger
Listy czeskie. (Pożar teatru narodowego. Szczęście w nieszczęściu : idea pojednania Niemców z Czechami. Kwestya uniwersytetu czeskiego w Pradze) / Gabler Dr.
Pierwiastki charakteru narodowego. Szkic z psychologii i kultury pierwotnej Słowian centralnych / Ochorowicz J.
Listy czeskie. (Nieustająca walka parlamentarna, Oddziaływanie czeskie : »Ustredni matice szkolska« - Taktyka polityczna. Czeski uniwersytet w Pradze. Odbudowanie teatru narodowego) / Gabler Dr.
Listy czeskie. (Myśl zbudowania teatru narodowego w Pradze. Przeszkody polityczne i plemienne. Rok 1848. Nieprzyjazne wystąpienie Niemców. Staroczesi i młodoczesi) / Gabler Dr.