Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00571
Autor(Chociszewski)
Titel

Polacy i Słowianie

ErschienenPrzegląd słowiański 1881, s. 1
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/327320
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 571, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słów kilka w sprawie słowiańskiej, a mianowicie o połączeniu Polaków, Czechów i Rusinów, tudzież o potrzebie zwołania wiecu słowiańskiego / (Chociszewski J)
Żywot św. braci Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, na pamiątkę 1000-letniej rocznicy welehradzkiej / Chociszewski J.
Żywot św. Braci Cyryla і Metodego, apostołów Słowian, na pamiątkę 1000-letniej rocznicy wielehradzkiej z dodaniem najpotszebniejszych modlitw, oraz wiadomości o zaprowadzeniu chrześciaństwa w Polsce, Pomorzu i na Litwie / Chociszewski J.
Palacki Franciszek / Chociszewski
Krótka historja Polski / Chociszewski, J.
Polacy i inni Słowianie
Słowianie