Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00569
Titel

Odezwa naj praktyczniejsza w imieniu zgodniemyślnych, szlachetnych, światłych i doświadczonych Czechów i Lechów do takichże Russów, rządzących i prywatnych, jako do swych bliźnich najbliższych t. j. do swych braci Słowian i jako do jedynych możebnych zbawców Słowian zachodnich, południowych i środkowych, od hańbiącego Słowian ultra-montanizmu i germanizacyi

OrtNicea, 1880, 8 większa, s. 413
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 569, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odezwa do Słowian / Bakunin Michał
Wiersz do Słowian / Górecki Antoni
Odezwa do Słowian / Bakunin Michał
Gramatyka języka starosłowiańskiego, jakiego Słowian obrządek grecki wyznający w księgach swych cerkiewnych używają / Dobrzański Antoni ks.
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Przewodnik praktyczny do pisania próśb i listów urzędowych i prywatnych w języku rosyjskim / Dubrowski Piotr
Първо (най-старо) житие на св. Наума / Ивановъ Й.