Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00567
Autor(Chociszewski J)
Titel

Słów kilka w sprawie słowiańskiej, a mianowicie o połączeniu Polaków, Czechów i Rusinów, tudzież o potrzebie zwołania wiecu słowiańskiego

ErschienenLech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 161, 177, 187, 196, 203, 211
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/52503
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 567, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka słów bezstronnych w sprawie ruskiej / Schmitt Hen.
Kilka słów o literaturze rosyjskiej, a mianowicie o poezyi Lermontowa
Kilka słów w sprawie polemiki »Czasu« z »Hałyczaninem«. / Moszyński Jerzy
Kilka słów o sprawie polsko-ruskiej, a raczej polsko-ukraińskiej / A-Ski
Kilka słów o Słowacy / Szukiewicz Wojciech
Kilka słów o Rusi. / Miłkowski Zyg.
Kilka slow o Podole