Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00567
Autor(Chociszewski J)
Titel

Słów kilka w sprawie słowiańskiej, a mianowicie o połączeniu Polaków, Czechów i Rusinów, tudzież o potrzebie zwołania wiecu słowiańskiego

ErschienenLech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 161, 177, 187, 196, 203, 211
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/52503
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 567, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Idea słowiańska w Czechach, mianowicie ze względu na panslawizm i rosyjskie sympatye / Jelinek Edward
Kilka słów o literaturze rosyjskiej, a mianowicie o poezyi Lermontowa
Lipa słowiańska. Odezwa do Polaków w przedmiocie połączenia się ze Słowian
Wykopalisko jarocińskie a mianowicie monety Bolesławów czeskich / Jażdżewski Wład.
Kościół unicki w Polsce a mianowicie dyecezya chełmska
Kilka słów o wpływie powstania listopadowego na odrodzenie się piśmiennictwa w Słowiaństwie, a mianowicie w Illiryi czyli Słowian południowych / Bońkowski H. M.
Połączenie Rusi z Polską przez Kazimierza Wielkiego / Gorzyćki Kaz.