Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00562
Titel

List Teofila Lenartowicza do redaktora Lecha w sprawie słowiańskiej

ErschienenLech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 409
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/52503
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 562, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List brata Rusina do Lecha
W sprawie słowiańskiej pielgrzymki do Rzymu / L. D(ębicki)
List Brodzińskiego do redaktora Dziennika warsz. (O poezyi lud. słow.)
Wielka chwila w najaktualniejszej sprawie polsko-słowiańskiej / Łada Kaz.
Kurjer Poznański i Orędownik w sprawie federacyi słowiańskiej / Szulc Kazimierz
List otwarty w sprawie ugody polsko-rosyjskiej
List P. do J. Chociszewskiego w sprawie tłumaczenia na polskie Dziejów narodu czeskiego