Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00562
Titel

List Teofila Lenartowicza do redaktora Lecha w sprawie słowiańskiej

ErschienenLech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 409
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/52503
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 562, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O charakterze poezyi polsko-słowiańskiej. Odczyty T. Lenartowicza na wszechnicy bolońskiej / Sas dr.
Chłopski świat w poezyi Lenartowicza / Zdziarski, S.
Kindżał, p. Lenartowicz. Niezapominajki / Lermontow Michał
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
Odgłosy poezyi słowiańskiej
System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce / Jastrzębowski Wojciech