Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00560
AutorWeinberg Julian
Titel

Polacy w rodzinie Slawian

OrtWarszawa 1876, 1878, 8°, s. 229, rub. 1. 50
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 560, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Język serbski w rodzinie i słowiańskiej / Łoś Jan
Czesi i Polacy w Wiedniu / Witski A.
Polacy i Czesi w księstwie cieszyńskiem / Smólski G.
Polacy w pieśni ludowej słowieńskiej / Szymański Adam L.
Polacy w walce o niepodległość serbskiej / Sokołowski August
Polacy i Słowianizm / Treter Hilary
Polacy i Słowianie / (Chociszewski)