Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00560
AutorWeinberg Julian
Titel

Polacy w rodzinie Slawian

OrtWarszawa 1876, 1878, 8°, s. 229, rub. 1. 50
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 560, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Język serbski w rodzinie i słowiańskiej / Łoś Jan
Kilka słów o rodzinie i miejscu rodzinnem Tarasa Szewczenki)
Przed pogrzebem, p. G. W. / Weinberg Paweł
Klub slawiański
Polska i Rosya w Sławiańszczyźnie / Mikoszewski Karol
Sławianie w Węgrzech / Medyński N.
Polska wobec Sławiańszczyźnie i Europy 1870.