Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00558
AutorMalczewski Zygmunt
Titel

Skarbek. Stawianie. Naoczność. Napisał Z. Habdank

OrtKraków 1875, 8°, s. 95
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 558, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podkop więzienny w Kijowie, napisał świadek naoczny. (Odb. z Warty) / O. Zygmunt
Der polnische Nationaloekonom Graf Friedrich Skarbek / Grabski, S.
Кто написалъ замѣчанія на записки Манштейна о Россіи / П. Щебальскій
Кто написалъ замѣчанія на записки Манштейна о Россіи / П. Щебольскій
Wrażenia z wycieczki na Morawy / Strzeszewski Zygmunt
Stara Kranjska, akvarele naslikal K. Grefe, tolmačenje napisal Radics. Зам. S. R(utar). / Radics, P.
Изъ проповѣдитѣ на св. Климента Охридски. Похвално слово на св. 40 мжченици, написалъ Климентъ / Ласковъ Д.