Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00557
Titel

Kronika literacka. Obecna polityka państw europejskich. Pangermanizm i panslawizm, Czesi, Polska. - Nieuniknione odbudowanie jej na przypadek wojny Niemców z Moskalami

ErschienenDziennik poznański 1874, nr. 13
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 557, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rosya i Słowianie. Studyum z geografii rasowej krajów europejskich / Ripley William
Pangermanizm i pansłowianizm
O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia / Surowiecki
Listy czeskie. (Nieustająca walka parlamentarna, Oddziaływanie czeskie : »Ustredni matice szkolska« - Taktyka polityczna. Czeski uniwersytet w Pradze. Odbudowanie teatru narodowego) / Gabler Dr.
Słowianie byli świadkami i obrońcami ubóstwa i pierwszej kultury europejskiej / Pietraszewski Balt.
Rewolucya rosyjska i pokój europejski. Co się dzieje i co z tego będzie? / Prawdzicki Ignotus
Produkcya rolna w Rosyi europejskiej / Suligowski A.