Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00556a
AutorSzulc Kazimierz
Titel

Węzeł gordyjski spraw wschodnioeuropejskich (o federacyi sł.)

ErschienenTygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 157
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/73587
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 556, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kurjer Poznański i Orędownik w sprawie federacyi słowiańskiej / Szulc Kazimierz
Zakres spraw słow. (O stosunkach społecznych) / Vosnjak Bogumił
Mityczna historya polska i mythologia słowiańska / Szulc Kazimierz
Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie / Szulc Kazimierz
Ze spraw Bułgaryi współczesnej / Stefański Zyg.
Ze spraw agrarnych na Ukrainie / M. N.
My i oni. (Kilka słów o naszym stosunku do innych Sł.) / Zawiliński Roman