Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00556
AutorSzulc Kazimierz
Titel

Kurjer Poznański i Orędownik w sprawie federacyi słowiańskiej

ErschienenTygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 255, 290
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/73587
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 556, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Węzeł gordyjski spraw wschodnioeuropejskich (o federacyi sł.) / Szulc Kazimierz
W sprawie słowiańskiej pielgrzymki do Rzymu / L. D(ębicki)
Wielka chwila w najaktualniejszej sprawie polsko-słowiańskiej / Łada Kaz.
List Teofila Lenartowicza do redaktora Lecha w sprawie słowiańskiej
Gall, scholastyk poznański i jego kronika / Krotoski, K.
W sprawie czynszowników / Dybowski Stan.
Mityczna historya polska i mythologia słowiańska / Szulc Kazimierz